Pogotwie Wod-Kan

 

Całodobowy numer: 
74 81 51 608 

 

Odczyt wodomierza

Formularz odczytu wodomierza.

Zapraszamy do przesyłania odczytów z licznika wodomierza za pośrednictwem strony internetowej.

Aby przesłać odczyt kliknij tutaj!

IBO

  Zapraszamy do korzystania ==> GW-Max Internetowe Biuro Obsługi 

 Internetowe Biuro Obsługi IBO - GW MAX ma pomóc naszym Klientom w śledzeniu bieżących rozliczeń z PWiK,

 prowadzeniu korespondencji lub przesyłaniu pilnych wiadomości.

Zachęcamy do korzystania z możliwości jakie daje nowoczesne narzędzie jakim jest IBO 


Taryfy PDF Drukuj Email

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o.o.w Ząbkowicach Śląskich

z a w i a d a m i a

że na podstawie art.24 ust. 9 i ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. 2017.328 t.j.)

na terenie gminy Ząbkowice Śląskie przedłuża się obowiązujące taryfy  wod-kan (czytaj ogłoszenie)

Poniżej przedstawiamy aktualne taryfy za dostawę jednego metra sześciennego wody z sieci wodociągowej oraz za odprowadzenie jednego metra sześciennego ścieków do kanalizacji komunalnej.

 

Cena netto

Cena brutto

1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :a) cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,14 zł.

3,39 zł.

b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc

8,00 zł.

8,64 zł.

2) Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków:a) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,54 zł.

5,98 zł.

b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc

4,00 zł.

4,32 zł.

3) Inne stawki opłat, określone w taryfie :a) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

104,00 zł.

112,32 zł.

b) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

88,00 zł.

95,04 zł.

c) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

5,54 zł.

5,98 zł.

Obowiązująca stawka podatku VAT - 8%

Powyższy cennik taryfowy obowiązuje od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.


Taryfy archiwalne zobacz


Zmieniony: Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017 07:33